sponsor van

 Stoomwalsenclub Nederland 

De locomobiel, merk Ruston & Hornsby met reg.nr. K62975, van Stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt, staat onder keur bij Lloyd’s Register Energy Nederland. 

Dit betekent, dat de stoomketel van de hiervoor genoemde locomobiel volgens de wettelijk geldende regels elke twee jaar gekeurd wordt door een aangewezen keuringsinstantie ook wel AKI genoemd. 

Leden van de Stoomwalsenclub Nederland en eigenaar van een stoommachine laten de machine(s) keuren door de keuringsinstantie (AKI) Lloyd’s Register Energy. 

De periodieke herkeuring wordt geheel gratis uitgevoerd en op die wijze wordt de Stoomwalsenclub Nederland door Lloyd’s Register Energie Nederland gesponsord.

Voor meer informatie Lloyd’s Register Energy Nederland  zie:  

 www.lr.org of www.stoomwezen.nl