Stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt heeft een ANBI status

RSIN / fiscaal nummer: 8052.33.854

ANBI logo