Beeldverslag van dorsen bij Kraggenburg op het 7e lustrum 35 jarige bestaan van de OTMV op zaterdag 30 augustus 2014.