Aflevering gerestaureerde paarde-traktie zichtmachine naar museumboerderij Welgelegen op landgoed Verhildersum