De stoomlocomobiel van de Stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt is dringend aan een grote revisie toe om bedrijfszeker en veilig met de stoommachine te kunnen blijven werken.

Met de revisie is eind 2016 reeds een begin gemaakt met het verwijderen van de vlampijpen. Na diktemetingen en sterkteberekeningen bleek echter dat een aanvullende reparatie nodig is aan de ketel en de vuurkist.

Voor de reparaties hebben we offertes opgevraagd, met name in Engeland. Ook zijn fondsen aangeschreven voor de benodigde financiële middelen.

Toen het eindelijk zover was om bedrijven uit te nodigen of te bezoeken voor een definitieve opdracht brak corona uit en werd alles stop gezet.

 

Eindelijk op 11 mei hebben drie mensen van de firma AG Bicknell & Co uit Engeland een inspectie uitgevoerd van de stoomlocomobiel in Rasquert. Aan de hand van hun bevindingen krijgen we een herziene offerte met verschillende opties.

We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Namens de stichting dorsgarnituur Marne-Halfambt,

Henk Kuizenga