Onder prachtige omstandigheden werd er afgelopen dinsdag op traditionele wijze gerst gezicht op de Almaheert te Rasquert.
Het zichten werd uitgevoerd door vrijwilligers van de stichting dorsgarnituur Marne-Halfambt.

De schoven met graan zullen zaterdag 23 juli gedorst worden met de demonstratie tijdens de regionale ploegwedstrijd.
Marne-Halfambt draait dan met een Borga dorsmachine met bijbehorende stro pers.

Het publiek kan zien hoe de graanoogst circa twee generaties geleden plaats vond.


Een deel van het gezichte graan zal echter gebruikt worden door Us Hynsteploech Fryslân.
Zij komen deze middag een demonstratie verzorgen met een dorsmolen uit 1850, welke aangedreven wordt door een tweetal paarden.
Een buitengewoon tafereel wat u zeker niet mag missen!


Tijdens deze demonstraties zijn de deelnemers aan de ploegwedstrijd fanatiek bezig hun toegewezen veldje zo netjes mogelijk om te ploegen.
Een deskundige jury beoordeelt de verschillende facetten van het ploegen.

Zowel paardentractie, oldtimers als moderne ploegen verschijnen aan de start.
Dit alles kunt u op uw gemak bekijken en de ploegers zijn zeker bereid uw vragen te beantwoorden.

Het Jaco Schipperskoor uit Warffum zal om 15:00 en 16:00 uur u toezingen vanaf de Borga dorsmachine.
Tevens is in de stand van de ploegvereniging drinken verkrijgbaar.

Dit alles vindt zaterdag 23 juli plaats aan de Warffumerweg 6 te Rasquert.
De ploegers starten om 12:00 en het programma loopt door tot ongeveer 16:30.

Gratis entree en we heten u van harte welkom!

Statiegeldactie Coop

De stoomlocomobiel van de Stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt is dringend aan een grote revisie toe om bedrijfszeker en veilig met de stoommachine te kunnen blijven werken.

Met de revisie is eind 2016 reeds een begin gemaakt met het verwijderen van de vlampijpen. Na diktemetingen en sterkteberekeningen bleek echter dat een aanvullende reparatie nodig is aan de ketel en de vuurkist.

Voor de reparaties hebben we offertes opgevraagd, met name in Engeland. Ook zijn fondsen aangeschreven voor de benodigde financiële middelen.

Toen het eindelijk zover was om bedrijven uit te nodigen of te bezoeken voor een definitieve opdracht brak corona uit en werd alles stop gezet.

 

Eindelijk op 11 mei hebben drie mensen van de firma AG Bicknell & Co uit Engeland een inspectie uitgevoerd van de stoomlocomobiel in Rasquert. Aan de hand van hun bevindingen krijgen we een herziene offerte met verschillende opties.

We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Namens de stichting dorsgarnituur Marne-Halfambt,

Henk Kuizenga

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt 20.000 euro beschikbaar voor de restauratie stoomlocomobiel!

Geweldige opsteker voor stichting dorsgarnituur Marne-Halfambt

Bekijk het artikel van RTV Noord